Khắc dấu 24 - Nhà phân phối hộp dấu uy tín hàng đầu Việt Nam

THỦ TỤC HỒ SƠ QUY TRÌNH MỘT CỬA LIÊN THÔNG.

TRIDICO    14/07/2022
THỦ TỤC HỒ SƠ QUY TRÌNH MỘT CỬA LIÊN THÔNG.

1. Thủ tục hồ sơ của tổ chức và công dân đến nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư :

- Thủ tục hồ sơ đăng ký kinh doanh (Theo mẫu).

- Tờ khai đăng ký cấp mã số thuế (theo mẫu).

- Phiếu đăng ký khắc dấu (theo mẫu).

- Bản sao chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

- Trường hợp từ Hộ kinh doanh cá thể chuyển lên thành lập doanh nghiệp thì phải có xác nhận của cơ quan thuế về trả hoá đơn, trả mã số thuế và hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

- Đóng lệ phí (Lệ phí khắc dấu, tiền khắc dấu, các khoản khác theo quy định).

2. Thủ tục hồ sơ đến Cục thuế tỉnh đăng ký mã số thuế do Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chưa có chữ ký của người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

- Tờ khai đăng ký cấp mã số thuế.

3. Thủ tục hổ sơ đến Công an tỉnh đăng ký khắc dấu do Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện :

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chưa có chữ ký của người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

- Bảo sao chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

- Phiếu đăng ký khắc dấu của doanh nghiệp.

- Tiền khắc dấu và lệ phí khắc dấu giá rẻ tương đối so với thị trường.

Viết bình luận
Gọi ngay