Còn hàng

Dấu số xoay dùng tampong rời

Liên hệ
Còn hàng

- Con dấu này có thể đóng được trên nhiều vật liệu khác nhau như mica, bao bì, gỗ, name card...

- Xuất xứ: Châu Âu

- Dấu số dùng tampong rời có rất nhiều kích thước khác nhau như:

+ Dấu số 3mm: 4 số, 6 số và 8 số

+ Dấu số 4mm: 4 số, 6 số và 8 số

+ Dấu số 5mm: 6 số và 8 số

+ Dấu số 7mm: 8 số, 10 số và 12 số

+ Dấu số 9mm: 8 số, 10 số và 12 số

+ Dấu số 12mm: 8 số, 10 số và 12 số

+ Dấu số 15mm: 8 số, 10 số và 12 số

+ Dấu số 18mm: 10 số và 12 số

 

 

 

Danh mục đang cập nhật sản phẩm

Gọi ngay